กีฬาซูโม่หรือมวยปล้ำญี่ปุ่น

ซูโม่หรือมวยปล้ำญี่ปุ่นเป็นกีฬาประจำชาติที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นประวัติของซูโม่สามารถย้อนกลับไปได้ไกลถึงศตวรรษที่ 8โดยวังหลวงได้คัดเลือกนักมวยปล้ำจากกองทัพมาสู้กันเพื่อสร้างความบันเทิงและพัฒนาจนกลายเป็นกีฬาอาชีพในปัจจุบัน สมัยก่อนการแข่งขันซูโม่เป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อทำนายความสมบูรณ์ของการเก็บเกี่ยวและในปัจจุบันซูโม่เป็นกีฬายอดนิยมของญี่ปุ่นอาจจะเป็นที่นิยมกันพอสมควรต่อประเทศเพื่อบ้านใกล้เคียงและในประเทศไทยก็มีบ้างพอสมควรที่นิยมกีฬานี้

คนที่มีนำหนัก75กกขึ้นไปถึงจะแข่งกีฬานี้ได้และคู่ที่จะแข่งกันจะต้องมีน้ำหนักเท่ากันด้วยทั้งสองฝ่ายต้องพยายามทำให้อีกฝ่ายหนึ่งล้ม ทำให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนอกเหนือจากฝ่าเท้าแตะกับพื้น หรือดันคู่ต่อสู้ให้ออกจากวงกลมขนาดเล็ก การต่อสู้ใช้เวลาไม่นานและเริ่มต้นด้วยพิธีกรรมซึ่งรวมถึงการโปรยเกลือบนพื้นในกรอบวงกลม เป็นเครื่องหมายของความบริสุทธิ์ เนื่องจากซูโม่เป็นกีฬาที่มีเกียรติ การเล่นซูโม่เป็นกีฬาที่มีประวัติมายาวนานเป็นกีฬาที่มีเกียรติและยึดถือกันมานานแล้ การโปรยเกลืออันเป็นสัญลักษณ์แสดงความบริสุทธิ์ซึ่งเป็นประเพณีที่ซูโม่ถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในศาสนาชินโตการใช้ชีวิตของนักปล้ำซูโม่นั้นเคร่งครัดเป็นอย่างยิ่ง และอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยสมาคมซูโม่ นักปล้ำซูโม่อาชีพจะใช้ชีวิตร่วมกันภายใต้ค่ายสังกัดของตนเองโดยแบบแผนการดำเนินชีวิตในทุกด้านนับตั้งแต่อาหารการกินไปจนกระทั่งการแต่งกายนั้นถูกกำหนดด้วยประเพณีปฏิบัติอันเคร่งครัดสืบต่อกันมา