ประโยชน์มากมายจากเล่นกีฬาเปตอง

เปตอง
เปตอง

เปตองเป็นกีฬาที่หลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสังคมชนชั้นไหนก็สามารถเล่นกีฬาชนิดนี้ได้ เพียงแค่มีสนามที่ใช้ในการเล่นและลูกเปตองก็สามารถเล่นได้แล้ว  แต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นในกีฬาชนิดนี้ คุณรู้หรือไม่ว่าการเล่นกีฬานี้มีประโยชน์ต่อร่างกายคุณมากน้อยเพียงใด หากอยากรู้รายละเอียดที่ลึกซึ้งตามมาเลย

ประโยชน์ที่ได้จากกีฬาชนิดนี้มีหลายด้านที่ได้รับ ทุกส่วนสัดของร่างกายล้วนได้รับประโยชน์จากการเล่นกีฬาชนิดนี้ ซึ่งประโยชน์ทีได้จากกีฬาเปตองมีดังนี้เลย

ประโยชน์ด้านร่างกาย

  1. มีกำลังแขนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกีฬาชนิดนี้ต้องใช้แขน ข้อมือ หัวไหล่ ในการเล่น ส่งผลให้มีกำลังแขนที่ดีขึ้น
  2. มีกำลังขาเพิ่มขึ้น เนื่องจากสนามที่ใช้ในการแข่งขันค่อนข้างยาว ทำให้ผู้เล่นต้องเดินไปเก็บลูกอยู่เป็นประจำ เป็นการฝึกกำลังขาไปในตัว
  3. สายตา การเล่นเปตองต้องมีสายตาที่ดีและแม่นยำในการโยนลูก ดังนั้นได้ประโยชน์จากสายตาไม่ใช่น้อย

ประโยชน์ด้านความคิด

  1. กีฬาชนิดนี้ต้องใช้สมองคิดวิธีการเล่นเพื่อให้ชนะ และรู้จักแก้ไขปัญหาเมื่อเกมแปรผัน จึงเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่ฝึกใช้ความคิดขณะเล่น

ประโยชน์ด้านจิตใจ

2. อยู่ร่วมกันเป็นทีม เป็นหมู่ ทำให้มีจิตใจที่ดีขึ้น รู้จักช่วยเหลือคนอื่น หรือไม่เห็นแก่ประโยชน์ตนเองเป็นใหญ่ มีการแสดงความเป็นผู้นำออกมาหรือเป็นผู้ตามที่ดี และยังมีสมาธิที่ดีขึ้นด้วย

กีฬาทุกชนิดล้วนแต่มีประโยชน์ของตนเอง หากผู้เล่นมองดีๆและสัมผัสกับกีฬาชนิดนี้ดีๆ จะรู้สึกได้ว่าประโยชน์ที่ได้นั้นทำให้คุณมีร่างกาย ความคิด และสุขภาพจิตที่ดีขึ้นจากการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม